วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Electronics

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

น้ำท่วม

       เป็นคำถามยอดฮิทสำหรับปี 2555 ตั้งแต่ต้นปีมาแล้วมีข่าวลือว่าน้ำจะท่วมตอนเดือนเมษายนนี้ เล่นเอาชาวบ้านร้านตลาดตกอกตกใจ รัฐบาลต้องรีบออกมาประชุมเพื่อปล่อยระบายน้ำออกจากเขื่อน แม้จะระบายจนเป็นไปตามเป้าที่รัฐบาลกำหนด คือให้เหลือน้ำในเขื่อน ไม่เกิน 60 เปอร์เซ็นต์ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ ก็ยังปรากฎว่าน้ำในเขื่อนก็ยังมากอยู่ดีเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว นั่นคือยังคงมีปริมาณใกล้เคียงกับวันเดียวกันกับเมื่อปี 2554 
เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

     เมื่อวันที่ 1ุ6 พฤษภาคม 2555 เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำที่กักเก็บอยู่ 6,344.65 ล้านลูกบาศก์เมตร ถ้านึกไม่ออกว่ามากแค่ไหนก็ให้นึกถึงถังหรือแทงค์ตามบ้านหรือโรงเรียนสมัยก่อน 6 พันล้านใบ หรือรถขนน้ำซึ่งเอาน้ำมาแจกชาวบ้านเวลาหน้าแล้งก็จุน้ำได้เพียง 5-6 ลูกบาศก์เมตร ถ้าไปตักน้ำในเขื่อนก็ต้องใช้ประมาณ หนึ่งพันล้านคัน ในขณะที่เมื่อวันที่ 1ุ6 พฤษภาคม 2554 มีปริมาณน้ำที่กักเก็บอยู๋ 6,483.27 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าปี 2555 อยู่เพียง 138.62 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าปีที่แล้วคิดเป็นประมาณ 2.13 เปอร์เซนต์ ซึ่งไม่ได้มีความแตกต่างกันแบบมีนัยสำคัญ พูดง่ายๆคือเล็กน้อยมาก
บริเวณเหนือเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์
เช่นเดียวกับที่เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำที่กักเก็บอยู๋ในปีที่แล้ววันเดียวกับปีนี้  4,867.25 ล้านลูกบาศก์เมตรในปีนี้มี 4,746.54 ล้านลูกบาศก์น้อยกว่าปี 2554 อยู่เพียง 120.71 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าปีที่แล้วคิดเป็นประมาณ 2.48 เปอร์เซนต์ 


 

ท้ายเขื่อนสิริกิตต์ จ.อุตรดิตถ์ฉะนั้นหากจะพูดว่าโอกาสที่น้ำจะท่วมเท่าปี 2554 มีเพียง 1% นั้นยังพูดไม่ได้เลย ผมเองไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือทำงานเกี่ยวกับชลประทานแต่ได้ติดตามสถานการณ์เนื่องจากมาทำงานที่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีอำเภอเมือง และเจอกับสถานะการณ์น้ำท่วมเมือปีกลายอย่างหนักทั้งที่ทำงานและที่บ้านของผมซึ่งอยู่เยื้องกับเทศบาลบางบัวทอง อ.บางบัวทอง ที่ปีที่แล้วกลายเป็นพื้นที่รับน้ำ แม้จะไม่ประกาศเป็นทางการแต่คือแก้มลิงของรัฐบาล จนกระทั่งนายเทศมนตรี อุทานออกมาเลยว่าจะปล่อยน้ำมาทางนี้ก็ไม่บอก ผมจึงอยากจะเสนอการวิเคราะห์ว่าโอกาสที่น้ำจะท่วมแบบปี 2554 มีแค่ไหนและขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างดังตารางข้างล่างนี้

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงที่น้ำจะท่วมในปี 2555 เทียบกับปี 2554

สถานะการณ์
2555
2554
หมายเหตุ
1.ปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ ในเดือนพฤษภาคม
ใกล้เคียงกับปี 2554 แต่ลดลงต่อเนื่อง
น้อยกว่าปี 2554 เล็กน้อย แต่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

2. การบริหารจัดการน้ำ 
มีการเตรียมการมากขึ้นมีองค์กรบริหารจัดการชัดเจนขึ้น
ไม่มีการเตรียมการที่ดีมีองค์กรบริหารจัดการไม่ชัดเจน
ปล่อยน้ำให้เพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมการอุปโภค บริโภค อย่างไร
3. ปริมาณฝนในเดือนเมษายน-พฤษภาคม
น้อยกว่าปี 2554


4. ปริมาณฝนใน มิถุนายน-ตุลาคม
ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ชัดถึงจำนวนพายุที่จะเข้ามาว่าจะมากหรือหนักแค่ไหนเมื่อเทียบกับปี 2554
มีพายุเข้ามาหลายลูก ทั้งพายุโซนร้อนไหหม่า, พายุโซนร้อนนกเตน, พายุโซนร้อนไห่ถาง พายุไต้ฝุ่นเนสาด และพายุโซนร้อนนาลแก


5. ระบบป้องกันน้ำท่วม
อยู่ระหว่างซ่อมแซม เช่นประตูระบายน้ำ เขื่อน ฝายฯลฯ
 ใช้ของเดิม

6. ระบบระบายน้ำ
ยังไม่ได้รับการปรับปรุง อย่างเป็นรูปธรรม
ไม่มีการเตรียมการที่ดีพอ มีน้ำท่วมซ้ำซากหลายแห่งในจังหวัด น่าน และพิษณุโลก มีการกักเก็บน้ำไว้ไม่ระบายออกก่อน บางลุ่มน้ำเก็บเกี่ยวกันถึงเดือน กันยายน ขณะที่ลุ่มน้ำอื่นน้ำท่วมสูงมากแล้ว จนเกิดประเด็นความขัดแย้ง
มีการกักเก็บน้ำไว้ไม่ระบายออกก่อน 


สิ่งทีควบคุมได้ตอนนี้ก็คือปริมาณน้ำในเขื่อน การบริหารจัดการน้ำ ส่วนในข้อ 4-6 นั้นยังเตรียมการไม่ดีพอ อย่างมากก็ซ่อมแซมให้เหมือนเดิม เว็ปนี้จะคอยติดตามและนำข้อมูลมาเสนอท่านผู้อ่านได้ติดตามกันในโอกาสต่อไป ซึ่งจะมีการอัปเดทข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะผ่านหน้าน้ำไปและลอยกระทงกันอย่างมีความสุขได้ในเดือนพฤศจิกายน 2555
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Ayutthaya

 Ayutthaya cruise.Ayutthaya. a province located about 60 kms. north of Bangkok.As an old Capital city of Thailand,it  has many attractions,most of various ruin temples and palaces. Downtown has been recognized by the Organization of the United Nations Educational, Scientific and Cultural (UNESCO) as one of the world cultural heritage character of the town of Koh Pha river basins around the city.Pasak river is one of three rivers, the Chaophraya , Loburi and Pasak river, circled the inner city of Ayutthaya.These rivers were the strategic and commercial water way that made Ayutthaya prosperous in the former time.
The boat which we use for our trip.
In the boat , actually on roof top of the boat was catering with famous Thai food.In the Rattanakosin period, about the reign of the fourth or fifth time that the company renovated the temple was abandoned at the end of the series is reserved so that the next one.that the reason that is no dock for God Thonburi has hit a breakout. Five out of the enemy was.that the victory. Later, when the temple was renovated. The measure, dubbed the new 
honor and memorial of the templeThe dossier is counted. the kind that has been around since the 1920 Wisuongcamseamr it


อยุธยา

Its has a good hotel along the river

อยุธยา

อยุธยา


On board made you enjoy with delicious Thai food and photographing.Also they have a tour guide who explained every interesting things when we cruised through those places.

อยุธยา

อยุธยา
WAT Phananchoeng. was measured with a long history. Construction of the first installment of Ayudhya. and no clear evidence as to who is the creator. According to the book of Chronicles says that God Honeysuckle. the creator. King and that he measured her foot. and his antecedents in the old city. It good to meet new characters. said. The Buddha statue was established based on the National year of 1867. the first U-God will establish Ayutthaya. to 26 years. 
Tri-Ratana Buddhist President. The father of Sam Peel. A large Buddha statue. And the largest in Ayutthaya width 19 meters, 20 meters high Buddha stucco Buddha Buddha was damaged in the fall of Ayutthaya. It has been restored throughout. Until the reign of King Rama V of Rattanakosin when the 1954. been graciously pleased to be restored before the Lord. And King new that Buddha Tri Rattana President. known among Buddhist Thais. China that I Sam Peel is. words that I wrote the analysis means squat if the measure Phananchoeng /. The application-oriented or battens / Utility of the Lord's foot. It refers to the measurement of the sitting Buddha Buddha Buddha is a Buddha or Luang Pho Tri Rattana prime itself or might be due to the legend she is on her necklace necklace Dakhmak Dakhmak death anywhere. She would squat. The squat is a squat, Chinese is used as a measure. Some would call it. I measured her foot. The cause of her death or if the signed measure within the meaning of the word measure Phananchoeng it means to measure the Buddhas squat Luang Pho (according to History Phananchoeng of the temple. at present).


อยุธยา


Located with the General Education Forum. as the only remaining bastion fort. Of the existing 29 octagonal turret-shaped fort. Laterite brick wall switch. The parapet has a parabolic form, which is home to the big guns of the fort. In the era. the Mahachak at parks. (King 15) to prevent the enemy from the water. The intersection between the forest and river. And a port that is in the past. As well as a residential area of the Chinese merchants. Holland and France


อยุธยา

boat cruise

boat cruise


In the former time the rich people has the traditional to built their own family's temple.This one  such a temple name after Mrs Kui.


Ayutthaya cruise

Ayutthaya cruise


Since the output ä King County. located. river. the west. In District barque afloat. District, Ayutthaya period. Ayutthaya. the output ä s new century monastery is a large and famous temple. According to the legend that King Rama. A. (U-God) was created in an area which is located on the Pavilion is emigrated before the establishment of the Ayutthaya era. This is named in his Chronicle. ". Wiang small or walled steel "when it reaches the establishment of Ayutthaya in 1896, so feel free to built up a memorial at his parish in which he came to it originally. King and the other would be to create Thawornwatthu. More on that in addition to several states in the year 1767 the output ä F King County is also the one that was not destroyed like other temples in Burma today is a historic visit that much more.


Ayutthaya cruise

boat cruise

ayutthaya


Church of St. Joseph. located in the French village of Ayutthaya period, this church was destroyed by the Burmese when Ayutthaya lost the 1767 Act and the construction of a new reign of the fourth. 

Ayutthaya cruise

Ayutthaya cruise


This small canal was the short cut passed to Bangpa-in District. Its was used by the King's barge processing.


Ayutthaya cruise

Ayutthaya cruise

Ayutthaya cruise

boat cruise


WAT Chaiwatthanaram. Was built in the year of In 1630. by King Prasat Thong. he had ordered to be built on the former home of his dedication to his charity, dedicated to his mother. But her family's arch III. The prince held a picture of King. He assumed that this temple was built to commemorate victory over the metropolitan area by simulation from the castle. Angkor WAT.


boat cruise

อยุธยา


WAT Chaiwatthanaram at sunset

พระนครศรีอยุธยา


Japanese Village.Located on the island school. District, Ayutthaya by the Church since the new study at 16. foreign trade in the dungeon reserved a lot more formal Japanese to the Japanese ships to trade with foreigners. in Among those who trade with them a trip to AyutthayaThai king is His Majesty the permission to Japanese settlement in Ayutthaya in the other , since then it has a Japanese living in Bangkok more. respectively as the head of government from time to time. Tokyo to Osaka. of mother who has the power and grace of his God Songtham is very well made ​​out of line Golden bay. after King Song Tham die in the year up. . Fri. 0.1628. out of line Golden bay has shown loyalty to his son, both of Songtham. out to quell the rebellion of the world and has been appointed as the ruler of the world and died early in the year.. Fri. 0.1639. current Thai-. Japan. I have a history of a summer. the Japanese Village in Ayutthaya period was set. within the village, Japanese , and the village as a tourist. and monuments of Thailand-. Japan.


boat cruise

boat cruise

boat cruise

อยุธยา


Hotel located on the bank of rivers with comfortable rooms and  recreation center including in house spa and massages.

ayutthaya